Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Lou Store. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

 

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Lou Store. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs- en programmeerfouten. Alle afbeeldingen op de website van Lou Store. zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

 

Lou Store sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.